Would modal eylemi nasıl kullanılır? 12 farklı senaryo

Would, bir sürü farklı biçimde kullanılır. Ne sabit bir çevirisi vardır ne de belirli kurallara tabidir. İçeriğe bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sırf bu yüzden tüm adaylar için bir baş belası olmuştur. Bu kadar zor olması ise would modal eylemini soru yazarlarının gözdesi haline getirmiştir.

Video derste would modal eyleminin hangi durumda nasıl kullanıldığına dair bütün detayları anlattım.

Would kullanım alanları:

Koşul cümlelerinde olsaydı olurdu veya olmasaydı olmazdı anlamı vermek

Hayal edilen düşünceleri aktarmak

Geçmiş, günümüz ve geleceğe dayalı tahminler yapmak

Artık sürdürülmeyen rutinleri belirtmek (eskiden çevirisi gerektirir)

Geçmişteki gelecek anlamı vermek

Will’in geçmişi olarak aktarım cümlelerinde kullanılmak

Geçmişe yönelik isteksizlik içeren durumları anlaşılır hale getirmek (bir türlü çevirisi gerektirir)

Eleştiri yapmanız gereken durumlarda mesajı yumuşatmak

Hep, genellikle, asla gibi aşırılık belirten kelimelerle eleştiri yapmak

Daha nazik bir biçimde ricada bulunmak

Tercih belirten senaryolarda would rather, would sooner biçiminde kullanılmak

Formal yazılarda if only, I wish yerine kullanılmak

Bir Cevap Yazın