Not only but also ve both and arasındaki kullanım farkları

Gramer kuralları açısından not only … but also … ve both … and … aynı konu başlığı altında ele alınır: Paralel bağlaçlar. Boşluklardan birine cümlenin hangi öğesi gelirse diğerine de aynısı gelmek zorundadır. İsim isim, sıfat sıfat, zarf zarf vb. Bu yüzden paralel bağlaç ismini almışlardır.

Çeviri açısından baktığımızda aynı anlamı veriyor gibi gözükürler. Not only … but also … sadece … ayrıca … demektir. Both … and … ise hem … hem de … biçiminde çevrilir. Bu çeviriler bu 2 bağlacı eş anlamlı gibi kabule etmemize sebep olabilir. Fakat, ikisi arasında küçük farklılıklar vardır. Bu farklılıklar ana eylemin çekimini değiştirebildiği gibi, cümledeki vurgunun yönünü de etkilerler. Asıl fark ise devrik cümlelerde kendini gösterir.

As well as ve and arasındaki farka da göz atın.

Bir Cevap Yazın