IELTS 2020 Yeni Essay Sorusu: Face-to-Face or Written Communication

Çıkmış IELTS essay sorularına önceden hazırlanmak gereklidir. Aynı sorular, farklı tarihlerde ve mekanlarda başka adaylara sorulabiliyor. Bugün Brezilya’da çıkan bir soru yarın Türkiye’de size yöneltilebilir.

2020 IELTS Essay Sorusu: Some people believe that written communication is much less powerful than face-to-face interaction when it comes to conveying a message. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Sorunun Türkçesi: Bazı insanlar yazılı iletişimin konu bir mesaj aktarmaya gelince yüz yüze etkileşimden çok daha az etkili (güçlü) olduğuna inanıyorlar. Siz bu görüşe hangi ölçüde katılıyor veya katılmıyorsunuz?

Videoda her 2 bakış açısı için de üçer tane örnek argüman hazırladım. Bunları kullanarak veya kendi argümanlarınızı geliştirerek bir essay yazmaya çalışmanızı öneririm.

Bir Cevap Yazın