IELTS 2020 Yeni Essay Sorusu: Face-to-Face or Written Communication

2020 IELTS Essay Sorusu: Some people believe that written communication is much less powerful than face-to-face interaction when it comes to conveying a message. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Sorunun Türkçesi: Bazı insanlar yazılı iletişimin konu bir mesaj aktarmaya gelince yüz yüze etkileşimden çok daha az etkili (güçlü) olduğuna inanıyorlar. Siz bu görüşe hangi ölçüde katılıyor veya katılmıyorsunuz?

Videoda her 2 bakış açısı için de üçer tane örnek argüman hazırladım. Bunları kullanarak veya kendi argümanlarınızı geliştirerek bir essay yazmaya çalışmanızı öneririm.

Bir Cevap Yazın