AS WELL AS ve AND arasındaki fark

As well as, and bağlacının eş anlamlısı olarak kullanılırsa anlamda belirli ölçüde bozulma meydana gelir. And kullandığımız zaman 2 öğe arasında bir hiyerarşi oluşmaz; ikisi de eşit derecede vurguya sahip olur. Fakat, as well as ile bağlanan isim veya eylem anlamca daha önemsiz bir konum elde eder. Ör: Apple has been able to dominate the smart devices market via iPhone and iPad sales. Bu cümleye göre iPhone daha fazla kazanç getirmiştir. Aynı cümlede bağlantıyı and ile sağlasaydık ikisi birbirine denk olacaktı.

Ayrıca, as well as özne pozisyonunda kullanılan 2 öğeyi bağlıyorsa, diğer öğe tekilse cümlede ana eylemin çekimi tekil biçimde gerçekleşir. Ör: China, as well as Japan, is planning to impose heavy sanctions on North Korea.

Son olarak, as well as ile 2 eylemi bağlarken eyleme ya -ing takısı eklenir ya da o eylem yalın halde kullanılır. Bu detaya ve yukarıdakilere ait daha fazla örnek videoda.

Bir Cevap Yazın