Perfect gerund konu anlatımı (having V3)

İngiliz kültürü, zamanı en ince ayrıntısıyla ele alacak şekilde gelişmiş.


Bu derste perfect infinitive konusuna nazaran daha az karmaşık olan perfect gerund konusunu inceliyoruz. Perfect gerund çekimi kişilere göre değişmiyor; her koşulda having V3 kullanıyoruz. 2 eylem arasında hangisinin önce olduğunu belirtmeye yarıyor.

1) After anlamı verecek şekilde

Bu fonksiyon sadece 2 cümlenin de öznesi ortak olduğunda kullanılabiliyor. Önce gerçekleşen cümleyi perfect gerund (having V3) kullanarak kısaltabiliyoruz. Çeviri fethettikten sonra, fetheden, öldürdükten sonra, öldüren biçiminde yapılabiliyor.

Cümle başında, ortasında veya sonunda kullanabiliyor.

 • Having conquered Constantinople, Sultan Mehmed II relocated the capital city of the Ottoman.
 • Homo Sapiens spread across Europe, having killed off the Neanderthals.
 • China, having adopted a semi-open economy, prospered relatively quickly.

2) Bazı eylemlerden sonra

İtiraf etmek, inkar etmek, kabul etmek gibi eylemler hem genelleme yapacak şekilde, hem de geçmişe yönelik olabilirler. Geçmişe dönük olanlar için having V3 (perfect gerund) zorunlu. Bu fonksiyonda çeviri -mış olmak, -mış yapmak.

 • The hacker denies having stolen confidential information.
 • North Korea has admitted having executed all the rebels.
 • She did not confess having misbehaved.
 • I acknowledge having read all terms and conditions carefully.

3) Edatlardan sonra

Edatlardan sonra gelen eylemlere normalde sadece -ing takısı eklenir. Fakat, amaç 2 eylem arasında sıralama yapmaksa Ving yerine Having V3 çekimini tercih ederiz. Çeviri aynen yukarıda olduğu gibi kalır: -mış olmak, -mış yapmak.

 • She has not lost any weight despite having dieted for months.
 • You cannot become a citizen without having lived here for 5 years.
 • We were fined heavily for having violated the contract.
IELTS, TOEFL öğrencileri 1 ve 3 numaralı kuralala ekstra özen göstermeliler. Bunlar, neredeyse her yazıya girme potansiyeli olan kalıplar. Kalıp çeşitliliği açısından katkı sağlayacaklardır.

 

4) Özel bir kullanım

Yine önce olan eylemi aktaracak şekilde ve onun kimin tarafından yapıldığını belirterek perfect gerund kullanabiliriz.
 • My father's having retired early was a surprise to us all.
 • His having resigned without hesitation was something we all expected.

Perfect gerund edilgen cümle örnekleri

 • Having been interrogated for hours, the suspect fainted out of exhaustion.
 • Some prisoners admitted having been tortured by the warden.
 • Refugees crossed the border without having been spotted.
 • Her having been promoted so soon was totally unexpected.

Ergin Yıldız

Akademik İngilizce üzerine yoğunlaşan bir İngilizce öğretmeniyim. IELTS sınavına olan ilgim ve bağlılığım diğer sınavlara nazaran çok daha güçlü. İzmir'de yaşıyor, online dersler veriyorum.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال