En çok karıştırılan 2 zaman: present perfect vs. past simple

Aynı şeyi anlatabilen 2 zaman ister istemez kafa karıştırıyor.


Present perfect ve past simple arasında kalmak biz Türkler için yaygın bir problem. Her bir kullanım alanı tabi ki birbirine benzemiyor, ama ikisi de geçmişe yönelik kullanılabiliyor. Bu durumda çevirileri bile aynı.

İnsan zihni her ne olursa olsun mümkün olan en sade açıklamayı zihnine kodlamak istiyor. Present perfect için tek bir açıklama yetmez ama. Geçmiş, günümüz ve gelecek için kullanılabildiğinden dolayı her bir senaryo için ayrı refleksler geliştirmek ZORUNLU.

Writing & Speaking skoru

IELTS, TOEFL öğrencileri bu 2 zamanı birbirine karıştırdıkları için durduk yere writing & speaking puanı kaybediyorlar. Özellikle örnek verirken bu 2 zamana ihtiyaç duyma ihtimali artıyor ve işler birden arap saçına dönebiliyor. Past olması gereken yerde present perfect veya tam tersi, cümlenin anlamını bozmuyor, fakat yine de gramer açısından puan kaybına yol açıyor.

 İkisi arasında ayrım yapabilmek için aşağıdaki algoritmayı kullanmanızı öneririm:

  • Eylemin ne zaman olduğu belirtiliyorsa past simple
  • Eylem bir daha tekrarlanamaz nitelikteyse past simple
  • Diğer durumlarda present perfect

Dinosaurs went extinct due to an asteroid strike. (tekrarlanamaz)

Dinozorlar bir göktaşı çarpması yüzünden yok oldular.

NASA has detected allegedly habitable planets. (zaman belli değil, tekrarlanabilir)

NASA sözde yaşanabilir gezegenler keşfetti.

Life originated in an extremely hot environment. (tekrarlanamaz)

Hayat aşırı sıcak bir çevrede ortaya çıktı.

The judge has rejected the objection. (zaman belli değil, tekrarlanabilir)

Hakim itirazı reddetti.

Rome conquered a large territory. (tekrarlanamaz)

Roma büyük bir bölgeyi fethetti.

Inflation has adversely affected the economy. (zaman belli değil, tekrarlanabilir)

Enflasyon ekonomiyi kötü etkiledi.

Agriculture increased the lifespan of early people. (tekrarlanamaz)

Tarım eski insanların hayatını uzattı. 

European countries have heavily invested in renewable energy. (zaman belli değil, tekrarlanabilir)

Avrupa ülkeleri yoğun bir şekilde yenilenebilir enerjiye yatırım yaptı. 

The Maya civilization collapsed due to currently unknown reasons. (tekrarlanamaz)

Maya medeniyeti henüz bilinmeyen sebepler yüzünden çöktü. 

İkisi bir arada (ikisi de geçmiş)

Scientists have figured out that Mars formed just like the Earth.

Bilim adamları Mars’ın aynı Dünya gibi oluştuğunu anladılar.

Countries that established the EU have prospered faster than expected.

Avrupa Birliğini kuran ülkeler beklenenden daha fazla zenginleştiler.

Ergin Yıldız

Akademik İngilizce üzerine yoğunlaşan bir İngilizce öğretmeniyim. IELTS sınavına olan ilgim ve bağlılığım diğer sınavlara nazaran çok daha güçlü. İzmir'de yaşıyor, online dersler veriyorum.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال