Past perfect zaman kullanmanın zorunlu olduğu durumlar

Mutlu olduğu için içenler de var, içtikten sonra mutlu olanlar da.


Geçmişte 2 eylemden önce olanı anlatmak için past perfect, sonra olanı ele almak için past simple, could, would veya used to kullanabiliyoruz.

Sebep sonuç ilişkisi bağlaçlar sayesinde açıkça belli olduğu zaman past perfect yerine simple past kullanmanız mümkün oluyor. Zorunlu değil.

 • Before the Roman Empire collapsed, it underwent / had undergone massive conflicts.
 • After Turkey declared / had declared independence, it immediately began developing diplomatic relationships.
 • Because my visa expired / had expired, I was denied entry to the country.
 • No one objected / had objected to the verdict of the judge and therefore the trial ended.
Fakat past perfect zamanın olmazsa olmaz olduğu durumlar var.

When 

 • When WWII raged across Europe, strongest economies of the time collapsed. (Bu cümleye göre önce savaş çıktı, sonra ekonomi çöktü.)
 • When WWII raged across Europe, strongest economies of the time had collapsed. (Bu cümleye göre savaş çıktığında ekonomi zaten çökmüş durumdaydı.)

Bağlaç olmadan geçmişte sebep sonuç

Sebep sonuç ilişkisini ele alacak bir bağlaç olmadığında da past perfect kullanımı zorunlu olabilir.

 • All workers went on a strike. They were denied payment. (İma edilen şey, grev yüzünden maaş ödemelerinin durdurulmuş olduğu.)
 • All workers went on a strike. They had been denied payment. (Maaş ödemeleri grevden önce durmuş durumdaydı.)

If type 3

Geçmiş zamana yönelik koşul donuç ilişkisi kurmak için koşul cümlesinde past perfect kullanımı zorunlu.

 • If dinosaurs had not gone extinct, we might never have come into existence.

I wish & If only & Would that

Geçmiş zamana yönelik keşke mesajı vermek için past perfect olmazsa olmaz.

 • I wish you had informed me earlier.
 • If only I had not been born into a world of chaos.
 • Would that the last Olympic Games had taken place in Africa.

Reported Speech

Geçmiş zamana yönelik aktarım cümleleri için past perfect mecburi.

 • NASA announced that liquid water had ben detected on Mars.
 • It was believed that Earth had been the center of the Universe.

Ergin Yıldız

Akademik İngilizce üzerine yoğunlaşan bir İngilizce öğretmeniyim. IELTS sınavına olan ilgim ve bağlılığım diğer sınavlara nazaran çok daha güçlü. İzmir'de yaşıyor, online dersler veriyorum.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال