Rather than ve instead of arasındaki farklar

 

Tercih belirtmek için kullanılıyorlar. İkisi de yerine biçiminde çevriliyor. Fakat, tamamen aynı değiller.

Rather than daha kibar

Instead of daha sert. Rather than ile birini diğerine tercih ederken, instead of kullanıldığında diğer öğe tamamen gözden çıkarılıyor. Yani, rather than açık kapı bırakıyorken instead of kapıyı doğrudan yüzünüze çarpıyor.

Rather than daha kapsamlı

Fakat, rather than gramatik olarak daha karışık ve kapsamlı. Instead of sadece isimler veya isim niteliği taşıyan kalıplarla kullanılırken, rather than sıfat, zarf, edat, isim ayırt etmiyor.

İsimler

Tercihi isimler üzerinden yaparken birini öteki yerine kullanmak mümkün. 
  • After the conquest of Paris, the Nazi army decided to launch an attack on the Soviet Union instead of / rather than Britain.

Eylemler

Tercih, eylemler üzerinden yapılırken işler değişiyor. Instead of eyleme -ing tkısı getirmeyi zorunlu kılıyor. Rather than sonrasında eylem takı almıyor.
  • Nicola Tesla dedicated his entire life to science rather than live in comfort.
  • Nicola Tesla dedicated his entire life to science instead of living in comfort.
Rather than sonrasında eyleme -ing takısı eklemek mümkün, ama yaygın değil.
  • Instead of / Rather than resting for a while, tourists flocked to the beach.

Sıfatlar, Zarflar, Edatlar

Sadece rather than kullanılabilir. Instead of seçenek dışı.
  • You should keep the money in a safe rather than inside a drawer.
  • When you are in good company, you feel safe rather than anxious.
  • At times of conflict, you should act calmly rather than aggressively.

Ergin Yıldız

Akademik İngilizce üzerine yoğunlaşan bir İngilizce öğretmeniyim. IELTS sınavına olan ilgim ve bağlılığım diğer sınavlara nazaran çok daha güçlü. İzmir'de yaşıyor, online dersler veriyorum.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال