Çıkarım yapmak, sonuç aktarmak için kullanılan kelimeler

Olası sonuç sayısı, sebeplere nazaran çok daha fazla. Doğru tahmin ihtimali düşük.

Sebep belirten kelime sayısı, sonuç belirtenlere nazaran çok daha fazla. Sebepleri %100 doğrulukla ortaya çıkarma şansı sonuçları aynı oranda tahmin etmeye nazaran çok daha olası olduğu için bu kelime sayısına yansımış. Ama bu, sonuç aktarmak için kullanılan kelimeleri daha önemsiz yapmaz. Sadece daha az kullanmanız gerekir.

Her cümlede sebep belirtseniz sırıtmaz, ama sonuç & çıkarım için kapanışı beklemek daha doğal olacaktır. İster gündelik hayatta, ister akademik İngilizce sınavlarda. 

1a) Droughts are becoming more common in Africa, so famines will be inevitable. 

Kuraklıklar Afrika’da daha yaygın hale gelmektedir, dolayısıyla açlık kaçınılmaz olacaktır.

1b) As the demand rises, so does the price. 

Talep arttıkça, (böylece) fiyat da artar.

2) During the Cold War, both the US and the Soviet Union developed nuclear weapons. Therefore, the world peace was at great risk. 

Soğuk Savaş esnasında hem Birleşik Devletler hem de Sovyetler Birliği nükleer silahlar geliştirdiler. Bu yüzden, dünya barışı tehdit altındaydı.

3a) Reptiles cannot cool themselves, and thus refrain from sunlight most of the time. 

Sürüngenler kendilerini soğutamazlar, bu yüzden çoğu zaman güneş ışığından kaçınırlar.

3b) The internet has connected people all over the world, thus eliminating borders. 

İnternet tüm dünya çapında insanları birbirine bağladı, bu sayede sınırları kaldırdı.

4) Foods rich in fiber take more time to be digested, thereby keeping you full for hours. 

Lif açısından zengin gıdaların sindirilmesi daha uzun zaman alır, böylece sizi saatlerce tok tutarlar.

Thus ve thereby sonrasında sadece Ving kalıbı kullanmak mümkün.

5) Wind turbines are too costly to install, hence not that common. 

Rüzgar türbinlerini kurması çok pahalıdır, dolayısıyla o kadar da yaygın değillerdir.

6) The average temperature has risen almost all around the world. Consequently, some species have had to leave their natural habitats. 

Ortalama ısı neredeyse tüm dünyada arttı, dolayısıyla bazı türler doğal yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldılar.

7) India has paid much attention to education. As a result, their qualified workforce has steadily grown.

Hindistan eğitime büyük önem vermiştir. Sonuç olarak, onların nitelikli işgücü düzenli olarak büyümüştür.

As a result of veya as a conseqeunce sonrasında yer alan bilgi sonuç değil sebep bildirir.


8) People like to watch competition-based shows. Accordingly, TV channels do their best to meet the demand.

İnsanlar rekabete dayalı şovları seyretmekten keyif alıyorlar. Dolayısıyla, TV kanalları talebi karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.

9) If water contamination poses huge threats to public health, then the government should take more strict measures to prevent it.

Eğer su kirliliği kamu sağlığına büyük tehdit oluşturuyorsa o zaman hükümet onu engellemek için daha sert önlemler almalıdır.

Ergin Yıldız

Akademik İngilizce üzerine yoğunlaşan bir İngilizce öğretmeniyim. IELTS sınavına olan ilgim ve bağlılığım diğer sınavlara nazaran çok daha güçlü. İzmir'de yaşıyor, online dersler veriyorum.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال