WOULD 12 farklı kullanım

Would, aynı bu binalar gibi. Benzer ama farklı.

Birbirine benzeyen, ama aslında tamamen farklı olan 12 farklı kullanım alanıyla WOULD belki de en zorlu gramer konusu. Çoğu durumda çevirisi de ciddi şekilde değişiyor.

1) Koşul cümlelerinde olsaydı olurdu anlamı veriyor

 • The urban population would seriously decline if it were possible to make a living in rural settlements.
 • We would inhabit the North Pole if it were not that cold.
 • Dinosaurs would have ruled the Earth for a much longer time but for the asteroid strike.
 • It would be impossible to work from home without the internet.
Koşul sonuç anlamı vermek için sadece if değil aynı zamanda with, without, but for (olmasaydı) gibi kelimeler de yardımcı oluyor.

2) Hayal kurmaya izin veriyor (olurdu)

 • It would be great to live in a world without borders.
 • A life without financial concerns would free us all.
Would, hayal kurmaya izin veren tek modal eylem.

3) Tahmin belirtmeye yardımcı oluyor (olabilir, olacağını, olmuş olacağını)

 • It would take us years to create robots with self-awareness.
 • You might want to hand in your documents by Friday. Otherwise, your visa application would be considered invalid. Otherwise yerine or, or else kullanmak mümkün.
 • We thought the plane to Rome would have landed by 5 p.m.
Bu açıdan baktığımızda would; may, might, could, will gibi faaliyet gösteriyor.

4) Geçmişteki alışkanlıkları belirtiyor (used to ile eş anlamlı) (yapardım)

 • All over the world, family members would spend far more time together before the rise of the internet.
 • Until recently, private hospitals would charge patients as much as they could.
 • Overwhelming majority of the Chinese used to live in poverty.
 • There used to be parks all over the city before the rise of malls.
Son 2 örnekte gördüğünüz üzere kalıcı durumlar söz konusu olduğunda used to rakipsiz oluyor. Would ile used to'nun eş anlamlı olabilmesi için arada bir tekrarlanan olaylar gerekiyor.

5) Geçmişte gelecek anlamı veriyor (olacağını)

 • It was once believed that the Roman Empire would last till eternity.
 • It was thought that Google+ would compete with Facebook, but it failed.
Would, kısıtlı sayıda durumda will modal eyleminin geçmişi olarak kullanılıyor. 5 ve 6 numaralı başlıklarda yer alan örnekler haricinde böyle bir durum yok. Would açısından bakış açımızı genişletmekte fayda var.

6) Aktarım cümlelerinde kullanılıyor (olacağını)

 • The judge told us that our lawyer would have to provide more evidence.
 • Our lawyer said that it would be a miracle to win the case.

7) Geçmişte isteksizlik belirtiyor (bir türlü olmadı)

 • We did all we could to grab the attention of the pandas. They wouldn’t care.
 • I tried to soothe the baby for an hour at least. She would not stop crying.

8) Peşi sıra gelen cümleyi yumuşatmak için kullanılıyor

 • I would think that you look hardly older than 40.
 • I would suggest that you try another size, something a little bigger.
Bu anlamı yakalamak için advise, imagine, recommend, say, assume, suggest, think gibi eylemler gerekiyor.

9) Eleştiri anlamı ekleyebiliyor (sürekli, ha bire, asla ...)

 • There is nothing fancy about working as a hotel manager. You would always have to deal with dissatisfied customers.
 • The society stigmatizes those with mental diseases. They would never bother to empathize at all.

10) Nazikçe ricada bulunmaya yardımcı oluyor

 • Would you mind writing the report on behalf of me?
 • Would you please book the tickets 2 days in advance at least?

11) Tercihte bulunmaya olanak sağlıyor

 • I would rather sleep in a tent by the lake.
 • I would rather have specialized in artificial intelligence systems.
 • She would rather have slept a bit more.
 • I would rather you represented the company at the fair.
 • I would rather you had paid your debt on time.
Bu fonksiyonda, would rather yerine would sooner kullanmak mümkün. Would sooner, cümleye daha resmi bir hava katıyor.

Bu kullanım alanında zaman seçimi açısından karmaşık kurallar var. (Belki) başka bir derste ele alacağım.

12) Resmi bir şekilde keşke demeye izin veriyor

 • If only / I wish I would have the chance to hike in the Alps.
 • Would that the city council would accept my proposal.
Formal bir şekilde mesaj vermenin gerekli olduğu durumlarda if only / I wish yerine kullanılabiliyor.

Ergin Yıldız

Akademik İngilizce üzerine yoğunlaşan bir İngilizce öğretmeniyim. IELTS sınavına olan ilgim ve bağlılığım diğer sınavlara nazaran çok daha güçlü. İzmir'de yaşıyor, online dersler veriyorum.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال